CONTACT

Kiki Elefant

Tel: +972-54-4548293
Email: elefant.kiki@gmail.com

קיקי אלפנט

טלפון: 054-4548293
דוא”ל: elefant.kiki@gmail.com